Třída Kuřátko

Časová organizace vyučování


6:30 - 7:00 třída Rybička

7:00 - 16:00 třída Kuřátko

16:00 - 17:00 třída Žabka


Třídu najdete v zeleném pavilonu

V únoru si naše děti vyzkoušely, jaké to je být už téměř školák. Ve spolupráci se ZŠ Hornoměcholupská proběhla další škola „NANEČISTO“. Tentokrát pracovaly děti s paní učitelkou ze školy přímo ve třídě. Opakovaly si barvy, ukazovaly, jak už umí počítat a jaká znají písmena. Seznámily se také s prostředím třídy.

I v naší školce proběhl masopustní rej plný zábavných úkolů a hudby za přítomnosti masek. Přišly princezny, různá zvířátka, hrdinové, klauni, indián i vodník. Stále pokračujeme v programu Maxík, mladší děti trénují v programu „Předmaxík“. Modelujeme, zpíváme, učíme se nové básničky. Tento rok se budeme opět účastnit projektu „Požární ochrana očima dětí a mládeže“, kterou pořádá Sdružení hasičů hl. m. Prahy. Děti s radostí malovaly, jak si představují práci v tomto povolání.

Navštívilo nás divadélko Kos s Černobílou pohádkou. I nadále pokračujeme v projektu se Sokolem do života, děti pilně cvičí a pak lepí samolepky do svých sešitů.

Dominika Kundrátová    28.02.2023

Milí rodiče,

moc děkujeme za nahrávku naší besídky tatínkovi a posíláme ostatním rodičům na shlédnutí, ať se můžete znovu podívat, jak moc šikovné jsou vaše naše děti. :)

Besídka KUŘÁTKA 2022

Dominika Kundrátová    01.02.2023

Začátek ledna se nesl ve znamení vzpomínek na oslavu začátku nového roku a Štědrý den. Také nás velmi potěšilo jakou radost děti udělaly babičkám a dědečkům z DPS Janovská na konci prosince svou návštěvou a předáním dárečků od dětí z celé školky.

Oslavili jsme společně další narozeniny kamarádů ze třídy.

Navštívil nás vlk Hopinka a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o těchto zvířatech. Užili jsme si také sněhovou nadílku a vyzkoušeli si první "Školu nanečisto".

Opět se na nás přišla podívat panenka Anh v rámci projektu Persona Dolls. I nadále pokračujeme v programu Maxík a i s ostatními dětmi nezahálíme a pilně pracujeme na rozvoji grafomotorických dovedností a pokračujeme v senzomotorických cvičeních.

Nezapomínáme ani na ptáčky v zimě, pravidelně doplňujeme zobání do našeho krmítka. Měsíc leden pro nás také znamenal seznámení se s Českou republikou a naším hlavním městem. Toto téma jsme završili velkoplošným znázorněním Karlova mostu.


Dominika Kundrátová    31.01.2023

Měsíc prosinec se nesl ve znamení těšení se na Vánoce. Děti pekly perníčky, pro rodiče připravovaly balíček s překvapením a také pilně trénovaly na besídku. Naši školku navštívil Mikuláš s čertem a andělem.

V rámci projektu s organizací In Báze jsme se dozvěděli informace o Ukrajině, děti měly možnost vyzkoušet si tradiční kroj, seznámit se s faunou a florou této země i zhlédnout pohádku O rukavičce. Navštívili jsme také naše paní kuchařky a sledovali je při přípravě tradičního ukrajinského jídla – boršč.

Se třídou Motýlek jsme vyjeli na kreativní představení do divadla Minor. Divadélko přijelo také do školky i s Kašpárkem a jeho Vánocemi v myslivně. Také na nás nezapomněl Ježíšek a nadělil nám pod stromeček krásné dárečky.

Na závěr měsíce jsme s dětmi navštívili Dům s pečovatelskou službou Janovská. Děti předaly babičkám a dědečkům přání a dárečky od dětí z celé školky a udělaly jim opravdu velikou radost svou návštěvou. 

Dominika Kundrátová    05.01.2023
Dominika Kundrátová    06.12.2022

První listopadový týden jsme započali maskami v halloweenském duchu, poté již následovaly aktivity na téma "Co děláme celý den". Opakovali jsme orientaci v činnostech během dne a jaké aktivity kdy provádíme.

Děti si vyráběly vlastní hodinky a také jsme přivítali návštěvu panenky Anh. Ve spolupráci s člověkem v tísni se účastníme projektu Persona Dolls. Tento projekt učí děti vzájemné toleranci a respektu a také vnímat, jak je důležité sdělovat si vlastní pocity.

V rámci tématu "Když padá listí" jsme pozorovali proměny podzimní přírody a také jsme se zapojili do úklidu listí na zahradě. Děti také velmi zaujalo téma "Naše tělo, naše zdraví". Pracovali jsme s grafickým materiálem - kostrou, poznávali jsme kosti v našem těle i některé důležité orgány. Děti shlédly divadelní představení, ve kterém se dozvěděly o významu zdravých potravin.

Se třídou Rybiček jsme vyrazili na výlet a užili jsme si pohádkový svět ve Starých Hradech.

Naše třída se také účastnila v rámci projektu s organizací Inbáze bedýnek příběhů. V rámci tohoto programu jsme se podívali až na Ukrajinu a dozvěděli jsme se něco o tradicích a zvycích této země. Konec měsíce se nesl ve znamení pečení a zdobení perníčků.

Samozřejmě i nadále pokračujeme v programu Maxík. Moc vám všem děkujeme, že se zapojujete do víkendových cvičeních. Děti moc chválíme, jsou šikovné a hodně si pamatují. 

Dominika Kundrátová    06.12.2022

Milí rodiče,

posíláme vám náš říjen.

Hezký den

Dominika Kundrátová    31.10.2022

Milé děti,

nezapomeňte, že se z vás dnes mohou stát strašidla. Těšíme se na Vás a na dnešní oslavu strašidel. Přijít může ten, kdo se nebojí... Tak co, dorazíte???

Vaše dýně

Dominika Kundrátová    31.10.2022

Od 1.10. 2022 ve třídě Kuřátka probíhá

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou (MAXÍK)

Autor: Zdeňka Janhubová, Pavla Bubeníčková

Školitelé: Bc. Markéta Burianová, Bc. Dominika Kundrátová

Datum proškolení: 23. - 24. dubna 2022 Praha

Číslo osvědčení: 341, 342

Dominika Kundrátová    26.10.2022

Vážení rodiče,

ve dnech 13.10. a 14.10.2022 navštíví předškoláci dopravní hřiště při Základní škole Veronské náměstí.

Zasíláme vám informace k organizaci.

13.10.2022 - třída Ještěrka svačina v 8.00 hodin, třída Kuřátko svačina v 9.00hodin 

14.10. 2022 třída Motýlek svačina v 8.00 hodin, třída Kuřátko svačina v 9.00hodin 

S sebou: helma na kolo, batoh s pitím

Tato akce je bezplatná.

Návrat na oběd.

Gabriela Tvrdková    11.10.2022

Milí rodiče,

posíláme vám naše září.

Hezký den

Dominika Kundrátová    06.10.2022

Galerie

Život v KUŘÁTKÁCH
Život v KUŘÁTKÁCH
Třída Kuřátko
Život v KUŘÁTKÁCH
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace