Prázdninový provoz

Prázdninový provoz 2022

Vážení rodiče,

V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem MČ Praha 15 budeme během prázdninových měsíců zajišťovat provoz v době od 8.8. do 19.8. 2022.

(pouze pro své kmenové děti zaměstnaných rodičů)

Pokud potřebujete zajistit prázdninový pobyt v MŠ (důvod - zaměstnání) využijte termín naší školy, která je pro vaše dítě kmenová.

Informace k přihlášení:

Ve třídách u p. učitelek budou od února seznamy k přihlášení, pro kmenové děti není potřeba jiný zápis. Poslední možnost přihlášení je 29.5. 2022

Platba nejpozději do 15.6. 2022 u paní hospodářky školy. Školné 305 Kč, stravné: (3-6 leté děti - 38 Kč/den) (7 leté děti - 42 Kč/den) Děti v povinném předškolním ročníku školné neplatí.

Přijetí dětí se řídí kapacitou mateřské školy. Přijímají se pouze děti zapsané v Mateřské škole Horolezecká 912.

Ředitelky posuzují odůvodněnost prázdninové docházky individuálně. Přijetí dítěte je po dohodě s rodiči a zohledňují se individuální potřeby předškolního vzdělávání a rodinná situace dítěte.

Budou přijímány pouze kmenové děti zapsané do 31.8. 2022 v naší MŠ (nikoliv děti přijaté od 1.9.2022), které ze závažných důvodů potřebují prázdninovou docházku.

Projednáno se zřizovatelem MČ Praha 15.

                                                                            Bc. Gabriela Tvrdková

                                                                                   ředitelka školy


Gabriela Tvrdková    10.01.2022

Prázdninový provoz ve dnech 12.7. - 23.7. 2021 bude probíhat od 7.00 do 17.00 hodin ve třídách Rybička a Motýlek.

Seznamy přihlášených dětí budou vyvěšeny na dveřích pavilonu.

Aktuální hygienická opatření nadále přetrvávají. (nezapomeňte lahvičku s pitím)

Gabriela Tvrdková    18.06.2021

Vážení rodiče,

připomínáme, že 30.4. 2021 je uzávěrka přihlášek k prázdninovému provozu.

Pokud máte zájem, přihlaste se prostřednictvím emailu paní učitelkám ve vaší kmenové třídě.

Děkujeme za spolupráci

Gabriela Tvrdková    14.04.2021

Prázdninový provoz 2021


Vážení rodiče,

V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem MČ Praha 15 budeme během prázdninových měsíců zajišťovat provoz v době od 12.7. do 23.7. 2021

(pouze pro své kmenové děti)


Pokud potřebujete zajisti prázdninový pobyt v MŠ (zaměstnání) využijte termín naší školy, která je pro vaše dítě kmenová.

 

Informace k přihlášení:

Ve třídách u p. učitelek budou od února seznamy k přihlášení, pro kmenové děti není potřeba jiný zápis. Poslední možnost přihlášení je 30.4. 2021.


Platba nejpozději do 15.6. 2020 u paní hospodářky školy. Školné 300 Kč, stravné: (3-6 leté děti - 38 Kč/den) (7 leté děti - 42 Kč/den) Děti v povinném předškolním ročníku školné neplatí.

Ukončení přihlášek do 30.4. 2021

 

Přijetí dětí se řídí kapacitou mateřské školy. Přijímají se pouze děti zapsané v Mateřské škole Horolezecká 912.

Ředitelky posuzují odůvodněnost prázdninové docházky individuálně. Přijetí dítěte je po dohodě s rodiči a zohledňují se individuální potřeby předškolního vzdělávání a rodinná situace dítěte.

Budou přijímány pouze kmenové děti zapsané do 31.8. 2021 v naší MŠ (nikoliv děti přijaté od 1.9.2021), které ze závažných důvodů potřebují prázdninovou docházku.

     Projednáno se zřizovatelem MČ Praha 15.

Gabriela Tvrdková    18.01.2021
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace