O škole

Mateřská škola zahájila svůj provoz již v roce 1976. Od té doby byla průběžně rekonstruována a modernizována. Objekt je rozčleněn na čtyři pavilony s celkem šesti třídami. Rozloha a členité prostředí tříd vytváří příznivé podmínky pro skupinové i individuální hry a činnosti dětí s respektováním jejich individuálních potřeb

V areálu školy se nachází prostorná a udržovaná školní zahrada se vzrostlou zelení, která je často využívána pro volné i řízené aktivity dětí. Při výběru aktivit je kladen důraz na význam pohybu pro zdravý vývoj každého jedince. V rámci školní jídelny je dětem připravována vyvážená strava. Při přípravě diet se na jídelníčku podílí nutriční terapeut.

Při plnění školního vzdělávacího programu „Hrou po celý rok“ vycházíme z poznání nezastupitelnosti hry v životě předškolního dítěte. V rámci vzdělávacích aktivit se snažíme o komplexní rozvoj osobnosti dítěte. Klademe důraz na rozvíjení klíčových kompetencí jako souhrnu vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro vývoje každého jedince. Každé dítě vnímáme v kontextu jedinečnosti jeho osobnosti při poznávání okolního světa.

Náš denní režim

6.30 – 8.30 příchod dětí, volné hry
8.30 – 9.00 ranní cvičení
9.00 – 9.30 svačina
9.30 – 10.00 dopolední blok didakticky cílených činností
10.00 – 12.00 činnosti a pohybové aktivity
12.00 – 12.45 oběd
12.45 - 14.15 odpočinek mladších dětí
12.45 - 14.15 relaxační aktivity předškolních dětí
14.15 – 14.45 svačina
14.45 – 17.00 odpolední činnosti a volné hry dle výběru dětí ve třídách nebo zahradě

Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku. Je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dítěte.

Naši učitelé

Naše paní učitelky mají středoškolské a vysokoškolské vzdělání. Společně s paní uklízečkami a kuchařkami tvoří přátelský kolektiv :)

8

provozních pracovníků

15

pedagogických pracovnic

6

tříd

6

zvířátek

Galerie

Život v RYBIČKÁCH
Třída Žabky
Život v KUŘÁTKÁCH
Třída Žabky
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace