Ředitelna

Vážení rodiče,


v pondělí 18.10. proběhne od 8:30 fotografování dětí.

Cena třídní fotografie bude cca 40,-. Cena sady bude cca 300,-.

Nahlaste paní učitelkám na třídě, o jaký druh fotografie budete mít zájem.


Děkujeme


Gabriela Tvrdková    14.10.2021

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala, že ve dnech 5. (úterý) a 6. 10. (středa), 12. (úterý) a 13. 10. (středa) proběhne v jednotlivých třídách naší mateřské školy logopedická depistáž. Jedná se o orientační vyšetření vhodné pro všechny žáky mateřské školy. Toto vyšetření je zaměřené například na narušenou komunikační schopnost, na celkový psychomotorický vývoj dítěte a jiné prvky vývoje dítěte. Vyšetření budou probíhat vždy v dopoledních hodinách, v průběhu vzdělávacího procesu. Po vyhodnocení orientačního vyšetření Vás informuji o situaci Vašeho dítěte, případně Vám doporučím následnou péči a postupy.

Depistáž je pro žáky mateřské školy zdarma.

Pro provedení vyšetření je nutný písemný souhlas rodičů, z tohoto důvodu bude orientační vyšetření probíhat pouze u nahlášených žáků.

Hlásit se můžete přímo u učitelek ve vašich třídách. Nejpozdější termín pro přihlášení je v den depistáže.

5. - 6.10. 2021 - Motýlci, Ještěrky, Berušky (část dětí)

12. - 13.10. 2021 – Berušky (část dětí), Rybičky, Žabky

Přeji příjemný den.

Mgr. Veronika Hoffmannová

klinická logopedie, speciální pedagogika

Gabriela Tvrdková    24.09.2021

Dne  14.9. 2021 pořádáme v dopoledních hodinách divadlo pro děti.

Domku, domku, domečkuGabriela Tvrdková    09.09.2021

Vážení rodiče,


prosím, kdo by chtěla své dítě napsat na Hvězdičky nebo na Angličtinu, ať tak učiní do pátku 17.9.


Děkuji

Dominika Kundrátová    05.09.2021

Upozorňujeme rodiče, že omlouvání a nahlašování dětí k docházce bude nyní nově probíhat pouze přes aplikaci Twigsee. Zákonný zástupce může své dítě omluvit do 8,00 hodin aktuálního dne z celodenní nebo půldenní docházky (po obědě).

Paní učitelky již v aplikaci nemohou provádět žádné změny.

Nezapomeňte prosím před začátkem školního roku v aplikaci označit, zda Vaše dítě půjde první dny po obědě domů.

Děkujeme za spolupráci.


Gabriela Tvrdková    27.08.2021

Vážení rodiče,

nový školní rok začíná ve středu 1. 9. 2021. Provoz mateřské školy je od 6:30 do 17.00 hodin.

Ve středu 1.9. 2021 budou od 6:30 hodin otevřeny všechny třídy. Od čtvrtka 2. 9. 2021 se budou všechny děti v době od 6:30 – 7:00 hodin scházet ve třídě Rybička, odkud si je paní učitelky budou převádět do svých tříd.

Seznamy dětí budou od 1. 9. 2021 na vstupních dveřích.

S sebou: podepsanou láhev s pitím (na ven), látkový pytel do šatny s náhradním oblečením, boty na přezutí (ne pantofle), vhodné oblečení na zahradu a pyžamo. Prosíme všechny věci dětem podepište.

Třídní schůzky proběhnou dne 2.9. 2021 od 17,00 hodin podle počasí v kmenových třídách nebo na zahradě. Pokud možno bez dětí. Vzhledem k epidemiologické situaci v interiérech MŠ používejte respirátory (netýká se zapsaných dětí).

Rodičům doporučujeme, v rámci adaptace nových dětí, vyzvedávat děti první dva týdny po obědě (12:30 – 13:00).

Přejeme Vašim dětem příjemné chvíle s novými kamarády, Vám hodně trpělivosti, pohody a porozumění při jejich prvním důležitém vykročení.

Přejeme vám i vašim dětem pěkný školní rok!


Gabriela Tvrdková    05.08.2021

Milí rodiče,

naše školka přechází na nový administrativní a komunikační systém - aplikaci "Twigsee": www.twigsee.com. Narůstá administrativní práce pedagogů i provozu školy, proto ji částečně převedeme do elektronické formy. Důvodem je nejen úspora času, ale i ohleduplnost k přírodě. Také chceme sjednotit a zpřehlednit způsoby komunikace s rodiči. Třídy nadále nebudou využívat jiné komunikační cesty a vy nebudete muset důležité a zajímavé informace nikde hledat.

Aplikace bude spuštěna 1.8. a od 1.9.2021 nahradí předešlé formy. Dostanete mailem zvací dopis a informace k postupu, jak se do systému přihlásit a jak zadat vaše dítě/děti. Twigsee nám vzájemně usnadní rychlý, bezpečný a jednoduchý kontakt. Informace o dětech, o programu, fotky, aktuality, ale i omluvy budete mít hned a vždy přístupné u sebe.

Další výhodou bude omlouvání a odhlašování z docházky. Kdykoliv můžete kliknout a dítě podle potřeby omluvit. Od září už nebude možné jinak omluvy zasílat ani vyřizovat.

Žádáme vás, abyste si zajistili přístup. Společnost Twigsee je připravena na vaše technické dotazy na helpdesk@twigsee.com. V případě provozu školky se můžete obracet na koordinátora IT školy (kundratova@mshorolezecka.cz).

Postup

Během nadcházejících dnů Vám ze systému dorazí email s odkazem pro vytvoření hesla a instrukcemi pro nainstalování aplikace do telefonu. Po stažení povolte aplikaci Twigsee zasílání notifikací, aby Vám všechny informace přicházely ihned.

Na email Vám také dorazí odkaz s interaktivním formulářem pro aktualizaci a digitalizaci osobních údajů. Ten prosím vyplňte - vše se pak propíše rovnou do naší matriky a systému (jde především o informace k vyzvedávání, kontakty, alergie, apod.)

Do aplikace lze přizvat další rodinné příslušníky (partnery, babičky apod.), stačí pouze kontaktovat Twigsee na helpdesk@twigsee.com z již registrovaného emailu a bude vytvořen dodatečný profil

Celý proces spuštění a orientace v samotné aplikaci je vysvětlený v tomto krátkém videu.

Doufáme, že vám bude nový systém "vidět svou ratolest" vyhovovat a budeme si společně blíž.


Ke stažení

Gabriela Tvrdková    15.07.2021

Vážení rodiče,
od pondělí 14. 6. budu ve třídě kuřátko vracet peníze z kroužků. Prosím, aby rodiče, kteří se do tabulky vyplnili a chtějí tedy peníze vrátit a ne přesunout, aby se za mnou stavili. Peníze Vám oproti podpisu dají i jiné paní učitelky v této třídě.

Rodiče, kteří tabulku nevyplnili, automaticky jsem počítala, že peníze vrátím, kdyby jste chtěli děti přesunout na další školní rok, není problém. Buď napište email, nebo se za mnou stavte.

Vracet budu vždy 50 % z celé částky, jak jsem již psala.

Dále prosím, aby jste si pro peníze chodili ráno nebo odpoledne do 13 hodin.

Moc děkuji všem za vaši spolupráci s vyplňováním a pochopením dané situace. Tento školní rok byl pro všechny složitý. Snad ten další bude už normální. Mrzí mě, že to letos takto dopadlo. Na druhou stranu mi to dalo prostor vymyslet spoustu nových věcí a mám spoustu nápadů na příští rok, takže už se moc těším.

Kdo by si své rozhodnutí rozmyslel, měli jste jakékoliv dotazy, určitě se mi ozvěte.

Přeji hezký den

Dominika Kundrátová    07.06.2021

Vážení rodiče,

dne 3.5. 2021 bude zahájen provoz mateřské školy v běžném režimu, umožňuje se osobní přítomnost všech dětí v mateřské škole bez omezení počtu dětí ve třídě, bez roušek, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující naší MŠ.

Nadále platí všechna hygienická opatření včetně nošení lahvičky s pitím.

Těšíme se na vás.

Kolektiv MŠ

Gabriela Tvrdková    30.04.2021

Milé děti, vážení rodiče,

mockrát děkujeme všem, kteří se zapojili do této akce. Obrázky jsme ještě před Velikonocemi předaly do Domova. Babičky a dědečkové byli tak nadšení, že si někteří i poplakali, jak je to moc potěšilo. Od místních vychovatelek víme, že pomalu odepisují dětem, takže se děti mají na co těšit.

Ještě jednou obrovské díky všem! Jste úžasní, jak se zapojujete do všech akcí.

S pozdravem

Vaše paní učitelky


Gabriela Tvrdková    12.04.2021

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády bude provoz MŠ zahájen dne 12.4.2021 pouze pro děti, které mají povinnou předškolní docházku.

Pro mladší děti a nepřihlášené předškolní děti k docházce bude výuka i nadále probíhat distanční formou.

Informace k provozu školy:

Provoz školy bude zajištěn v každé třídě od 7:00-16.30 hodin

Děti budou rozděleny do skupin (po max.15): Přihlášené děti budou rozděleny do tříd Ještěrka, Motýlek a Žabička. Jmenné seznamy budou vyvěšeny na dveřích.

S sebou: Batoh s pitím, 1 ks chirurgické roušky a náhradním oblečením, který si vždy odnesete domů. Oblečení a obuv přizpůsobte aktuálnímu počasí, budeme co nejvíce venku.

Informace k testování:

Pro děti i pedagogy bude povinné testování na COVID (pondělí, čtvrtek).

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci nebo karanténu minimálně v rozsahu podle opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp).

Pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude otestován 1. den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování (pondělí, čtvrtek).

Test bude předán a vyhodnocen zaměstnancem naší školy.

Při příchodu počítejte, prosím, s časovou rezervou (vyhodnocení testu trvá 15 minut).

Při čekání na výsledek testu na školní zahradě je zakázáno využívat herní prvky.

Dodržujte také bezpečné rozestupy.

 

Proces testování – LEPU test:

 

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.

2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.

3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu, rozbalí a připraví všechny komponenty.

4. Testovanému provádí samo odběr dle pokynů rodič nebo pověřená osoba: Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku (viz instruktážní video). 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samo odběru.

5. Dle pokynů dohlížející osoby každý zástupce dítěte

- otevírá vyhodnocovací kartu,

- vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),

- odstraňuje lepicí proužek,

- dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku

- rodič otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu, lehce přimáčkne a s dítětem odejdou na zahradu.

 

6. Po uplynutí 15 minut, které si doprovázející osoba dítěte měří sama, se dostaví pro výsledky testu.

7. V případě negativního výsledku vejde rodič s dítětem do školky a připraví ho k předání učitelce.

V případě pozitivního testu dostane rodič potvrzení o výsledku, odchází domů a kontaktuje svého pediatra nebo hygienickou stanici.

 

Ředitel školy nemá oprávnění vybírat či měnit způsob testování. Testovací sady byly distribuovány MŠMT a schváleny MZ ČR.

 

Pokud dítě vykazuje tyto příznaky, nebude přijato k docházce do MŠ:

 

- zvýšenou tělesnou teplotu

- suchý kašel

- dušnost

- zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

- ztrátu chuti a čichu

- bolest v krku

- bolest svalů a kloubů

- rýmu / ucpaný nos

- bolest

Během prezenční výuky bude sledován zdravotní stav dětí. V případě výskytu těchto symptomatických příznaků bude dítě umístěno do izolace a bude mu poskytnuta rouška. Zákonní zástupci budou ihned informováni a musí neprodleně zajistit vyzvednutí dítěte.

Gabriela Tvrdková    09.04.2021

Vážení rodiče, milé děti,

jste moc šikovní. Denně nám chodí zprávy z vašeho hledání. Přikládáme odkaz na fotografie úspěšných hledačů. Fotografie budou průběžně aktualizovány. Máme z vás moc velkou radost a jsme rády, že se vám hra líbí.

Kdo se teprve chystá na kešky přejeme mnoho zdaru. 

Vaše paní učitelky

Dominika Kundrátová    23.03.2021

Milé děti, vážení rodiče,

 

Dnešním dnem začíná akce „KEŠKY NAŠÍ ŠKOLKY“. V příloze Vám posíláme veškeré informace k této akci (instrukce visí i u branek školky). Určitě mnozí z vás znají „Geocaching“. Toto je obdoba této oblíbené aktivity. Upravily jsme jí ale k naším podmínkám.

Dále v příloze najdete i tabulku na zaznamenávání. Tabulka je jen pro Vás, abyste měli přehled o tom, co jste už našli.

V odkazu níže si o Geocachingu můžete přečíst. Možná vás překvapí, kolik oficiálních „Kešek“ je třeba v našem lesoparku a třeba za nějakou vyrazíte.

Budeme se těšit na fotky z vašeho hledání. Ty prosím posílejte na e-mail nebo WhatsApp (kundratova@mshorolezecka.cz , 736 250 279)

Kdyby byl s čímkoliv problém, určitě se na nás obraťte.

Konec této akce zatím není stanoven a uvidíme podle toho, jak se vám to bude líbit.

Přejeme všem hezkou zábavu a šťastné hledání

Vaše paní učitelky


http://www.geocaching.cz/page/index.htmlGabriela Tvrdková    22.03.2021


Gabriela Tvrdková    19.03.2021

Naše milé děti, milí rodiče,

 

posíláme, především dětem, pozdrav do této pro všechny nelehké doby. Věříme, že Vám udělá radost. (ODKAZ NÍŽE)

 

Brzy nashledanou

 

Vaše paní učitelky


https://www.youtube.com/watch?v=Hn0CSTkxr4k
Gabriela Tvrdková    15.03.2021
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace