Zápis

Zápis 2021/2022 do Mateřské školy Praha 10, Horolezecká 912. K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bylo podáno 122 žádostí o přijetí. V souladu s § 34 školského zákona bylo přijato 45 uchazečů s místem trvalého pobytu do běžných tříd.

Poslední nejmladší přijaté dítě je narozené dne 1.1. 2018. Mladší děti nebyly přijaty.

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno dne 28.5. 2021 poštou.

Rozhodnutí o přijetí si, prosím, vyzvedněte dne 2.6. 2021 od 9.00 do 12.00 hodin. Vstupujte z ulice Horolezecká - vraty pro zásobování.

S sebou přineste dokumenty k doložení trvalého bydliště.


Gabriela Tvrdková    28.05.2021

Vážení rodiče,

zasíláme vám nejnovější informace k zápisu do mateřské školy.

Po registraci v elektronickém zápisu (6.4. - 9.4. 2021) se bude konat zápis fyzický (5.5. 2021). Upřednostňujeme zaslat potřebné dokumenty datovou schránkou nebo poštou. Můžete posílat okamžitě, a to tak, aby došly do data fyzického zápisu. Pokud tak učiníte, nemusíte se osobně zúčastnit fyzického zápisu.

Požadované dokumenty:

• žádost s datem 5.5 2021 (s jiným datem je žádost neplatná)

• evidenční list s lékařským potvrzením o očkování

• povolení ke zpracování a evidenci osobních údajů

Dokumenty najdete na našich webových stránkách nebo si je vyzvednete od 6.4. do 9.4. 2021 vždy od 8.00 do 12.00 hodin u paní hospodářky.


Gabriela Tvrdková    30.03.2021
Gabriela Tvrdková    25.03.2021

Informace a kritéria k zápisu do mateřské školy v roce 2021/2022


Elektronický předzápis dětí:

Od 6.4. 2021 - do 9.4. 2021 vyplnit elektronický formulář. Pro ty, kteří nemají možnost vyplnit online, budou žádosti v papírové podobě připravené u hospodářky školy od 6.4. 2021 do 9.4. 2021


Na webových stránkách školy najdete ke stažení evidenční list a povolení ke zpracování a evidenci osobních údajů


Fyzický zápis do MŠ:

Vyplněný evidenční list s potvrzením od lékaře, žádost z elektronického předzápisu a povolení ke zpracování a evidenci osobních údajů odevzdáte v den fyzického zápisu v úterý 5.5. 2021 od 10.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin


Seznamy přijatých dětí pod registračními čísly budou zveřejněny způsobem obvyklým, počínaje dnem 28.5. 2021.


Zápis do mateřské školy se netýká speciální třídy. Kapacita této třídy je naplněna dětmi již přijatými.


Kritéria k zápisům do mateřských škol 2020/2021


  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu MČ Praha 15. Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31.8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky.


  1. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.


  1. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.


  1. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně třetího roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31.12.2021), podle data narození od nejstarších po nejmladší.


  1. Ostatní děti z nespádové oblasti MČ Praha 15 v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy. 


Gabriela Tvrdková    03.02.2021
Gabriela Tvrdková    25.01.2021
Gabriela Tvrdková    20.04.2020

Ke stažení

Gabriela Tvrdková    20.04.2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace