Zápis

V příloze najdete seznamy přijatých a nepřijatých dětí na školní rok 2022/2023

Poslední přijaté dítě je narozené dne 30.12. 2018

Gabriela Tvrdková    26.05.2022

Як записати дитину в садочок.8.6 2022.

Від 9.00 до 12.00, 13.00 до 16.00 в приміщені дитячого садка (Horolezecká). Подати документи можливо тільки в означений термін. В першу чергу приймаємо особисте подання документів: для того щоб вирішити на місці всі нюанси. Подавати документи може мама аба тато. Бажано без дитини. Запис відбувається на території садка біля групи "Kuřátko", Просимо про дотримання санітарних умов. Документи:Паспорт дочасна віза. Підтвердженням про проживання. Приписка (договір про житло). Свідоцтво про народження дитини. Бланки : 1)Заповнений бланк і підписаний лікарем. 2)бланк про прийняття дитини "žádost o přijetí dítěti". Бланки стягнути на www.mshorolezecka.cz тел. для питань 274 445 741 (9-14 гол.) 

Zápis proběhne dne 8. 6. 2022 v čase od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 v areálu Mateřské školy, Horolezecká 912, Praha 10, vstup a místo budou označeny.

Podání je možné učinit pouze v daném termínu a způsoby podle §37 zákona č. 500/2004 Sb.

Upřednostňujeme osobní podání z důvodu okamžitého vyřízení nesrovnalostí, dotazů a individuálních doplnění.

Zabezpečení osobního podání žádosti:

• Podávat žádost bude pouze jeden zákonný zástupce a pokud možno bez dítěte.

• Podání proběhne na terase školy u třídy Kuřátko, vchod je z ulice Horolezecká 912

• Návštěvníky žádáme o zachování povinných ochranných opatření.


Doklady:

• pas a dočasné vízum rodiče s potvrzením bydliště či smlouvu o pronájmu, rodný list dítěte


Formuláře:

• vyplněný, podepsaný a ev. potvrzený od lékaře „Evidenční list“ (v češtině i ukrajinštině)

• vyplněná a podepsaná „Žádost o přijetí dítěte“ 


Potřebné dokumenty najdete na webových stránkách školy: www.mshorolezecka.cz


Informace a dotazy na tel. 274 445 741 v prac.dny 9 – 14h. 


Bc. Gabriela Tvrdková, ředitelka školy

 Zápis proběhne dne 8. 6. 2022 v čase od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 v areálu Mateřské školy, Horolezecká 912, Praha 10, vstup a místo budou označeny.

Podání je možné učinit pouze v daném termínu a způsoby podle §37 zákona č. 500/2004 Sb.

Upřednostňujeme osobní podání z důvodu okamžitého vyřízení nesrovnalostí, dotazů a individuálních doplnění.

Zabezpečení osobního podání žádosti:

• Podávat žádost bude pouze jeden zákonný zástupce a pokud možno bez dítěte.

• Podání proběhne na terase školy u třídy Kuřátko, vchod je z ulice Horolezecká 912

• Návštěvníky žádáme o zachování povinných ochranných opatření.

Doklady:

• pas a dočasné vízum rodiče s potvrzením bydliště či smlouvu o pronájmu, rodný list dítěte

Formuláře:

• vyplněný, podepsaný a ev. potvrzený od lékaře „Evidenční list“ (v češtině i ukrajinštině)

• vyplněná a podepsaná „Žádost o přijetí dítěte“

Potřebné dokumenty najdete na webových stránkách školy: www.mshorolezecka.cz

Informace a dotazy na tel. 274 445 741 v prac.dny 9 – 14h.

Bc. Gabriela Tvrdková, ředitelka školy


Gabriela Tvrdková    20.04.2022


Vážení rodiče,
dne 26.4. 2022 vás zveme na Den otevřených dveří, který se bude konat od 13.30 do 16.30 hodin ve třídě Motýlek
Gabriela Tvrdková    30.03.2022

Informace a kritéria k zápisu do mateřské školy v roce 2022/2023

Elektronický předzápis dětí:

Od 4.4. 2022 - do 8.4. 2022 vyplnit elektronický formulář. Pro ty, kteří nemají možnost vyplnit online, budou žádosti v papírové podobě připravené u hospodářky školy od 4.4. 2022 do 6.4. 2022

Na webových stránkách školy najdete ke stažení evidenční list a povolení ke zpracování a evidenci osobních údajů

Fyzický zápis do MŠ:

Vyplněný evidenční list s potvrzením od lékaře, žádost z elektronického předzápisu a povolení ke zpracování a evidenci osobních údajů odevzdáte v den fyzického zápisu ve středu 4.5. 2022 od 10.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.30 hodin

Seznamy přijatých dětí pod registračními čísly budou zveřejněny způsobem obvyklým, počínaje dnem 27.5. 2022.

Zápis do mateřské školy se netýká speciální třídy. Kapacita této třídy je naplněna dětmi již přijatými.

Kritéria k zápisům do mateřských škol 2022/2023

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu MČ Praha 15. Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31.8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky.

2. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.

3. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.

4. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně třetího roku věku do konce daného kalendářního roku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.

5. Ostatní děti z nespádové oblasti MČ Praha 15 v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.


Gabriela Tvrdková    03.02.2022
Gabriela Tvrdková    03.02.2022
Gabriela Tvrdková    03.02.2022
Gabriela Tvrdková    20.04.2020

Ke stažení

Gabriela Tvrdková    20.04.2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace