Zápis

V příloze najdete výsledky zápisu 2023/2024.

Dne 13.6.2023 se bude pro rodiče přijatých dětí od 16.00 hodin konat informační schůzka ve třídě Motýlek.

Gabriela Tvrdková    26.05.2023

Odkaz na aktuální formulář:

https://forms.gle/geybrbqagPv8hgUA9


Gabriela Tvrdková    30.03.2023

Informace a kritéria k zápisu do mateřské školy v roce 2023/2024

Elektronický předzápis dětí:

Od 3.4. 2023 - do 6.4. 2023 vyplnit elektronický formulář. Pro ty, kteří nemají možnost vyplnit online, budou žádosti v papírové podobě připravené u hospodářky školy od 3.4. 2023 do 5.4. 2023

Na webových stránkách školy najdete ke stažení evidenční list, prohlášení k zápisu, povolení ke zpracování a evidenci osobních údajů

Fyzický zápis do MŠ:

vyplněný evidenční list s potvrzením od lékaře,

žádost z elektronického předzápisu,

povolení ke zpracování a evidenci osobních údajů

prohlášení k zápisu

Vše odevzdáte v den fyzického zápisu 3.5. 2023 od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin v ředitelně školy

Seznamy přijatých dětí pod registračními čísly budou zveřejněny způsobem obvyklým, počínaje dnem 26.5. 2023.

Zápis do mateřské školy se netýká speciální třídy. Kapacita této třídy je naplněna dětmi již přijatými.

Kritéria k zápisům do mateřských škol 2023/2024

Základní kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol na školní rok 2023/2024

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu MČ Praha 15. Tzn. dítě, které dosáhne 5. let do 31.8. daného roku, až do doby zahá-jení povinné školní docházky.

2. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně 4. roku věku, podle data narození od nejstar-ších po nejmladší.

3. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně 3. roku věku, podle data narození od nejstar-ších po nejmladší.

4. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně 3. roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31.12.2023), podle data narození od nejstar-ších po nejmladší.


Gabriela Tvrdková    01.02.2023
Gabriela Tvrdková    20.04.2020

Ke stažení

Gabriela Tvrdková    20.04.2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace