Vítejte na stránkách MŠ Horolezecká

Vítejte na stránkách MŠ Horolezecká

„Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.“

J. A. Komenský

„Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.“

J. A. Komenský

Nejnovější příspěvky

VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY

Mateřská škola, Horolezecká 912, 102 00  Praha 10 - Hostivař

 

 

 

Vedoucí ŠJ:               Jaroslava Machová

                                 úřední hodiny pondělí    7,00  -  9,30 a 12,00 -  15,00 hod.

                                                       středa                             13,30 – 16,30 hod.                              

                           

                                                        

Vedoucí kuchařka:      Květa Polívková

                                 pracovní doba               5,30 – 14,00 hod.

 

Mobilní telefon:         +420 734 445 741

 

E-mail:                       hosp.horolezecka@seznam.cz

 

 

 

Úvodní ustanovení:

               

         Školní jídelna je organizační součástí mateřské školy. Její hlavní činností je příprava jídel pro děti a zaměstnance.

 

 

Provoz školní jídelny se řídí:

      vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování

      FN/Metodikou spotřebního koše

      561/2004 Sb. § 122 - novým školským zákonem

      258/2000 Sb. – zákonem o ochraně veřejného zdraví

      vyhláškou 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

      nařízením ES 852/2004 o hygieně potravin s platností od 1. 1. 2006

      rozsah poskytovaných služeb je rozpracován v systému HACCP naší mateřské školy

 

Jídelní lístek je sestavován na základě dodržování spotřebního koše sledovaných potravin a pestré a zdravé výživy na základě nutričních doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR.  Jídelní lístek je pravidelně zveřejňován na nástěnkách v šatnách dětí a webových stránkách MŠ.

 

 

Přihlášky ke stravování:

 

         Každý nový strávník vyplní přihlášku, kterou obdrží při nástupu do zařízení od vedoucí školní jídelny, případně prostřednictvím třídních učitelek. Na této přihlášce jsou uvedeny všechny zásadní informace (jméno, datum narození, adresa, telefonické a e-mailové spojení na rodiče, ceny stravného, forma a termín plateb, přidělený variabilní symbol pro identifikaci plateb, bankovní spojení atd.). Přihlášky jsou založeny v kanceláři vedoucí ŠJ po celou dobu docházky dítěte do školky.

         Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. jsou děti zařazovány do věkových kategorií,  a to: 3 - 6 let nebo 7 - 10 let. Rozhodující je datum dovršení věku v daném stravovacím školním roce, za který je považována doba od 1. září do 31. srpna. Dětem ve vyšší věkové skupině přísluší jiná norma, porce a cena stravy.

         Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející  a jedno navazující doplňkové jídlo (přesnídávka a odpolední svačina). Částka ceny odpolední svačiny je v případě včasného odhlášení (tzn.do 8:00 hodin daného dne) zohledněna formou odhlášky při měsíční uzávěrce a promítá se ve vyúčtování jako přeplatek stravného. Celková částka za odhlášky v aktuálním měsíci se promítne do předpisu stravného na měsíc budoucí.

 

Denní částka stravného (vč. nápojů) je rozvržena pro jednotlivé kategorie takto:

 

děti 3 - 6 let          celodenní docházka                  38,- Kč

                            (přesnídávka 8,- Kč, oběd 22,- Kč, odpol. svačina 8,- Kč)

 

děti 7 - 10 let         celodenní docházka                 42,- Kč

                            (přesnídávka 10,- Kč, oběd 24,- Kč, odpol. svačina 8,- Kč)

 

zaměstnanci:         oběd                                        40,- Kč (vč. příspěvku z FKSP 10,- Kč)

 

Finanční limity na nákup potravin a cenové rozdíly mezi jednotlivými věkovými kategoriemi (i mezi jednotlivými druhy jídel) jsou dány vyhláškou 107/2005 Sb.

 

Výše platby, termín a způsob úhrady:

 

-        3-6 leté děti v částce 836,- Kč/měsíc

-           7 leté děti v částce 924,- Kč/měsíc

 

1. BEZHOTOVOSTNĚ -  na účet číslo: 30015-2000899369/0800.

2. HOTOVĚ – v kanceláři vedoucí ŠJ v úředních hodinách, nebo po domluvě.

 

Stravné se hradí zálohově a to do 25. dne před aktuálním měsícem. Tzn., že první platba bude poukázána na náš bankovní účet do 25. srpna. Poslední platba bude tudíž do 25. května. Tyto poplatky za stravu jsou jediným zdrojem pro nákup potravin (neexistují žádné jiné dotace či příjmy na potraviny pro děti).

 

 

Vyúčtování stravného:


Vyúčtování přeplatků stravného se provádí vždy k 31. prosinci a k 30. červnu vrácením těmito způsoby:

- bezhotovostně na účet, ze kterého platba stravného pravidelně dochází, nebo který je uveden jako bankovní spojení v přihlášce dítěte;

hotově po telefonické domluvě s hospodářkou školky

 

Nezaplacení stravného:

 

         Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou MŠ jiný termín úhrady (§35 nového školského zákona).

 

 

Odhlašování:

                       

         V případě, že dítě nepřijde do MŠ a nebude se tudíž stravovat, je nutné jej odhlásit. Odhlásit dítě lze předem nebo v den absence, nejpozději však do 8:00 hod.  příslušného dne následujícími způsoby:

        písemně do sešitu omluv umístěných v šatnách dětí

        osobně na třídách

        telefonicky:      mobil MŠ - +420 605 190 752

pevná linka (v nepřítomnosti záznamník) - + 420 274 862 173

 

Do této doby je nutné nahlásit i odchod dítěte ze školy po obědě.
Z provozních a finančních důvodů  není možné dítě odhlásit po stanoveném čase – strava je již připravována. Na  pozdější  omluvu  nebude brán zřetel a  dítěti bude započítána celodenní strava.
                        Jídla podávaná v mateřské škole se konzumují pouze v provozovnách školního stravování. Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve školce (§4 odst. 10 vyhlášky č. 107/2005 Sb.), kdy si rodič stravu může odebrat a to v rozmezí od 11:40 do 11:50 hod. v kuchyni mateřské školy do vlastních jídlonosičů.

 

Vydávání jídla na třídách:

 

         Děti se stravují ve třídách, menu jsou vydávána v níže uvedených časech:

        přesnídávka                        9:00 –   9:30 h

        oběd                                 12:00 – 12:30 h

        odpolední svačina              14:45 – 15:15 h

        

         Po celý den mají děti k dispozici  vodu nebo čaj.

 

Alergie a diety:

 

         Školní jídelna zajišťuje dietní stravování pro děti s potřebou stravovacího omezení. V případě diety a alergie na potraviny je nutné mít uvedené tyto skutečnosti již v žádosti o přijetí dítěte do MŠ potvrzeny lékařem.

         V případě získání alergie na potraviny v průběhu docházky dítěte do MŠ je nutné tuto skutečnost nahlásit učitelkám ve třídě, vedoucí ŠJ a ředitelce školy a doložit potvrzením od lékaře. S rodiči bude uzavřena písemná dohoda o zajištění individuálního stravování. Škola má uzavřenou smlouvu s nutriční terapeutkou, která kontroluje nastavení dietního jídelníčku. Dietní jídelníček je pravidelně odesílán na vědomí rodičům.

        

 

 

V Praze

Aktualizováno: 22. ledna 2021

 

Vypracovala: Jaroslava Machová

                     vedoucí ŠJ

 

Schválila: Bc. Gabriela Tvrdková

                ředitelka MŠ

Jaroslava Machová    26.01.2021
Gabriela Tvrdková    25.01.2021

J Í D E L N Í    L Í S T E K

 

25. 1. - 29. 1. 2021

 

 

Pondělí

houska se zeleninovou pomazánkou, mandarinka, čaj, actimel (1ac,3,7)

polévka čočková ()

treska zapečená se sýrem, bramborová kaše, rajče, sirup (4,7)

chléb s pomazánkovým máslem, paprika, jablko, mléko (1ab,7)                                            

 

Úterý

krupicová kaše s grankem, čaj (1a,7)

polévka drůbeží s játrovými knedlíčky (1ac,3,7,9)

kuřecí kostky, kuskus se zeleninou, džus (1a)

chléb s ramou, ředkvičky, banán, mléko  (1ab,7)

 

Středa 

veka s krabí pomazánkou, hruška, mléko (1ac,4,7)

polévka rajská s kapáním (1a,3)

hovězí v kapustě, brambory, čaj (1a)

ovocná přesnídávka, müsli , čaj  (1ad,5,6,7,8)

                              

Čtvrtek   

chléb s ramou a vejcem, okurka, hrozn.víno, mléko (1ab,3,7)

polévka špenátová (1a,3,7)

vepřové na kari, rýže, džus (1a,7)

slunečnicový chléb s lučinou, rajče, pomeranč, bílá káva (1ab,7)

 

Pátek            

chléb s česnekovou pomazánkou, paprika, mandarinka, mléko (1ab,7)

polévka gulášová (9)

námořnické těstoviny s krůtím masem, řepa, čaj (1a)

rohlík, jablko, mléko (1ac,7)

 

Seznam alergenů: 1- obiloviny (lepek), 1a-pšenice, 1b-žito, 1c-ječmen, 1d-oves, 1e-špalda, 1f-kamut,   2- korýši,   3- vejce,   4- ryby,   5- arašídy,   6- sojové boby,   7- mléko,   8- ořechy,   9- celer,   10- hořčice,   11- sezam,   12- oxid siřičitý a siřičitany,   13- vlčí bob (lupina),   14- měkkýši

 

 

Přejeme dobrou chuť!                                   Změna jídelníčku vyhrazena!

Jaroslava Machová    25.01.2021
DEPISTÁŽ NOVÉ TERMÍNY

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala, že ve dnech 25. 1. (pondělí) a 29. 1. (pátek) proběhne v jednotlivých třídách naší mateřské školy logopedická depistáž. Jedná se o orientační vyšetření vhodné pro všechny žáky mateřské školy. Toto vyšetření je zaměřené například na narušenou komunikační schopnost, na celkový psychomotorický vývoj dítěte a jiné prvky vývoje dítěte.  Vyšetření budou probíhat vždy v dopoledních hodinách, v průběhu vzdělávacího procesu. Po vyhodnocení orientačního vyšetření Vás informuji o situaci Vašeho dítěte, případně Vám doporučím následnou péči a postupy.

 

Depistáž je pro žáky mateřské školy zdarma.

 

Pro provedení vyšetření je nutný písemný souhlas rodičů, z tohoto důvodu bude orientační vyšetření probíhat pouze u nahlášených žáků. 

 

Hlásit se můžete přímo u učitelek ve vašich třídách. Nejpozdější termín pro přihlášení je v den depistáže.

 

25. 1. 2021 - Motýlci, Ještěrky, Berušky (část dětí)

29. 1. 2021 – Berušky (část dětí), Rybičky, Žabky

 

Příjemný den.

Mgr. Veronika Hoffmannová

speciální pedagog, logoped  

 

Dominika Kundrátová    22.01.2021

Prázdninový provoz 2021

1

úno 2021
Prázdninový provoz 2021

Prázdninový provoz 2021 Vážení rodiče, V souladu s § 3 odst. 1…

Co nabízíme

Vzdělávací aktivity

Spolupráce s odborníky

Pohybem ku zdraví

Vzdělávací aktivity

V první řadě se snažíme vést děti ke zdravému životnímu stylu, respektu k přírodě a její ochraně (environmentální výchova-péče o záhonky, třídění odpadu, recyklace...). Nabízíme aktivity podporující předčtenářskou gramotnost (akce Rodiče čtou dětem, Čtecí babička ve školce, Knihovnička pro rodiče, návštěvy knihovny...)

Dále organizujeme exkurze, výlety nebo divadelní představení, které obohacují poznání dětí, rozvíjí zdravé sebevědomí, umožňují radostný a spokojený pobyt v kolektivu vrstevníků. Účastníme se výtvarných soutěží pro děti předškolního věku. Rozvíjíme talent dětí formou zájmových aktivit jako jsou angličtina, míčové hry a plavecký kurz pro předškoláky.

Při vzdělávání klademe důraz na témata zdraví, správného stravování a co nejpestřejšího jídelníčku. Po celý den poskytujeme pestrou a vyváženou stravu s přihlédnutím k individuálním dietním potřebám dětí. Děti dostávají možnost se aktivně podílet na tvorbě jídelníčku (skladba jídelníčku jednotlivých tříd na celý den). Pravidelně zařazujeme samoobslužné svačiny, kdy si děti mohou připravit svačinu samy. Pitný režim je zajištěn po celý den formou individuální volby (voda, čaj, mléko).

Spolupráce s odborníky

MŠ spolupracuje s institucemi:

 • PPP Jabloňová, Praha 10,
 • SPC Čimice, Praha 8,
 • ZŠ Hornoměcholupská,
 • ZUŠ Hostivař,
 • Knihovna Golfová, Praha 15,
 • Preventivní složky IZS,
 • DPS Janovská, Praha 10,
 • Klub seniorů Praha 15,
 • Vzdělávací programy studentů VŠ.

Spolupráce s rodinou

Mateřská škola spolupracuje s rodičovskou veřejností. Rodiče mají možnost navštívit prostory školy při konzultačních hodinách, rodičovských schůzkách, dnech otevřených dveří.

Každoročně připravujeme i mimoškolní akce:

 • zamykání a otevírání zahrady,
 • vánoční dílny a besídky,
 • rozsvícení vánočního stromu,
 • velikonoční dílny a besídky,
 • oslavy dny matek,
 • sportovní odpoledne,
 • den dětí,
 • rozloučení s předškoláky,
 • spaní ve školce.

Pohybem ku zdraví

Naší prioritou je udělat pobyt dětí ve škole co nejzdravější. Možnost každodenního aktivního a sportovního vyžití po celý rok nabízí velká zahrada se vzrostlou zelení. Zahrada je poměrně výjimečná svým členěním prostoru na jednotlivá hřiště pro každou třídu. Pobyty na hřištích se pravidelně střídají za účelem co nejpestřejšího využití herních prvků (prostoru). Hřiště propojují betonové cesty, které umožňují do vzdělávání zařazovat prvky dopravní výchovy a nácvik jízdy na koloběžce, odrážedle, ...

Usilujeme o to, aby Vaše děti trávily na čerstvém vzduchu co nejvíce času, který je rozdělen na aktivity výchovné a vzdělávací, s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou a okolním světem (zahrada MŠ, vycházky okolím MŠ). Pobyt venku probíhá za každého počasí, výjimkou je silný vítr, déšť nebo mráz pod -10°C.

Navíc, v budově MŠ slouží k využití širokého spektra každodenních aktivit také rozlehlá chodba s množstvím sportovních pomůcek.

Jak to u nás vypadá

Život v KUŘÁTKÁCH
Život v JEŠTĚRKÁCH
Kuchyň po rekonstrukci
Život v JEŠTĚRKÁCH

Naši učitelé

Časté otázky

 1. Znát svoje jméno a příjmení, jak se jmenují sourozenci, rodiče.
 2. Umět se rychle obléknout, zavázat tkaničky, zapnout zip a knoflíky.
 3. Dokázat správně držet tužku, stříhat nůžkami, lepit, navlékat korálky, postavit stavbu z kostek.
 4. Uklidit si hračky, knížky, ořezat pastelky.
 5. Rozeznat barvy a geometrické tvary, počítat do 10.
 6. Ovládat hygienické návyky, čistě stolovat, jíst příborem.
 7. Zvládat pravidla slušného chování-pozdravit, poděkovat.
 8. Samostatně řešit jednoduché situace, případně umět požádat o pomoc.
 9. Správně vyslovovat všechna písmena, vytleskat slova na slabiky a poznat, na kterou hlásku začíná.
 10. Umět samostatně převyprávět příběh.
 • nepoužívat pleny, dudlík,
 • mít základní hygienické návyky-samostatně používat WC-s utřením pomůžeme, smrkat, umýt si ruce,
 • amostatně sedět u stolu a jíst polévku i hlavní chod, samostatně ukusovat z krajíčku včetně kůrky, pít z hrnku, ne lahve!, být zvyklé na pestrou stravu a ochutnávat nová jídla,
 • umět zvládat déle trvající chůzi, ne v kočárku,
 • být chvíli bez svých blízkých,
 • přizpůsobit se novým podmínkám-většímu kolektivu dětí, pobytu v rušném prostředí,
 • umět vyjádřit své potřeby (poděkovat, poprosit),
 • umět uklízet hračky a ukládat je na místo,
 • umět se chovat bezpečně v rámci svých rozumových schopností,
 • poznat svoji značku a oblečení (podepsané),
 • zvládat chodit po schodech a držet se zábradlí,
 • obout a vyzout bačkory, převrátit a složit oblečení,
 • orientovat se v jednoduchých pokynech, popsat obrázek, zpívat jednoduché písně, říkadla,
 • zapojit se kolektivu a udržet pozornost alespoň 10 minut
 • úcta k individualitě,
 • rovný přístup ke všem dětem vzhledem k národnosti, sociální skupině, handicapu,
 • najít porozumění pro děti odlišující se od "běžného průměru",
 • akceptovat vývojové potřeby dětí,
 • vytvořit skupiny spojené vzájemnou důvěrou a upřímností,
 • zohlednit schopnost udržet pozornost,
 • možnost poskytnutí zpětné vazby
 1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.
 2. Zvykejte dítě na odloučení.
 3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle.
 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky.
 5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní.
 6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného.
 7. Plňte své sliby.
 8. Platí, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti.
 9. Za pobyt ve své školce neslibujte dítěti odměny předem.
 10. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte.

Co potřebujete:

 • Dostatečně velký a hluboký pytel na ramínku ušitý tak, aby z ramínka nepadal.
 • Bačkory na přezutí vhodné do školky.
 • Pyžamo pouze pro mladší děti, pokud odpočívají.
 • Pohodlné oblečení do třídy, na pobyt venku a náhradní na převlečení v případě ušpinění nebo nehody.
 • V šatně si uložíte své věci na místo s vaší značkou. Optimální je dát oblečení na cestu domů do pytle. Do horní přihrádky v šatně pak oblečení na ven a boty dolů na zem. Náhradní oblečení ideálně v pytli zabalené do igelitové tašky. Při odchodu domů zůstávají bačkory v šatně v botníku pod vaší značkou.
 • Vše řádně podepsané!

Napište nám

Najdete nás

+420 274 862 173

Horolezecká 912, 102 00, Praha 10

mshorolezecka@gmail.com

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace