Třídy

Beruška

Žabka

Rybička

Motýlci

Ještěrka

Kuřátko

Kateřina Benedová    10.05.2021
Dominika Kundrátová    05.05.2021
Lenka Matúšková    30.04.2021

Dobrý den,

Příští týden se na všechny děti těšíme! V neděli přejeme všem maminkám krásný DEN MATEK! Děti Vám už jistě předaly přáníčko, posíláme ještě moc milé video s přáním, které najdete v příloze.

Příští týden (3.5.-7.5.2021) si budeme povídat o RODINĚ. Prosíme Vás o FOTOGRAFII RODINY (stačí vytisknutá na počítači).

Ať si děti vyberou nejmilejší členy domácnosti (rodiče, sourozenci, prarodiče, domácí mazlíčci, …) a naučí se je pojmenovat, popsat kde pracují nebo zda jsou v domácnosti, důchodu, chodí do školy, …

Děkujeme za spolupráci a přejeme pěkný víkend!Lenka Matúšková    30.04.2021

Distanční výuka-Čarodějnický rej


Vážení rodiče a milé děti,


tento týden si povídáme o svátku pálení čarodějnic.

V příloze vám posíláme něco z historie a tradic tohoto svátku, kdy se lidé scházeli u hranic, kde se pálila hadrová postava čarodějnice. Lidé přeskakovali přes rozžhavené uhlíky a vyhazovali zapálená košťata vysoko do vzduchu, aby si poté mohli zbytky z košťat odnést domů a chránit jimi příbytky od zla.


S dětmi si přečteme příběh o čarodějnici 

“O neposlušném koštěti “


Poslechneme večerníčkový příběh 

“Malá čarodějnice”

https://m.youtube.com/watch?v=ERKJTEfYpeI


“Chaloupka na vršku .


https://m.youtube.com/watch?v=F0i1sLkqhN4
* Nakreslíme podle fantazie z příběhu čarodějnici

* Naučíme se básničku Čarodějka od Kateřiny Konvalinové

* Nalepíme čarodějnici oblečení s kousku látek

* Čarovat a kouzlit:

* Uvaříme lektvar

* Zatančíme si okolo “ohně” poskládaného s klacíků

* Budeme hádat a hledat schované předměty v krabici nebo sklenici “Čarodějnicino tajemství”

* Proběhneme překážkovou dráhu a skákat panáka

* Závodit s pavouky na šňůrce namotávat na klacík

* Míchat barvy a hádat, jaká vznikne ze žluté a červené, červené a modré...

Pracovní listy:

https://drive.google.com/drive/folders/1-AvWFkpOLYm0FT3ii21empD6tfncDMSw

Milá ještěrky, 

i přesto, že nejste s námi s předškoláky ve školce, si můžete vyzkoušet některé z našich pokusů a začarovat si doma.


Moc se na vás brzy těšíme


Radka a Katka


Radka Boukalová    28.04.2021

Dobrý den milí rodiče, ahoj Žabičky.

Tento týden máme doslova čarodějnický! Můžeme si připomenout tradici pálení čarodějnic: o tzv. Filipojakubské noci, a to z 30.4. na 1.5., kdy se nechává na hranici vzplanout hadrová čarodějnice. Z jakého důvodu zrovna čarodějnice a proč tuto noc? Říkalo se totiž, že v nočním čase z posledního dubna na prvního května mají temné síly větší moc než jindy, a proto se vydávají mezi lidi, aby jim mohly škodit. Čarodějnice byly samozřejmě hlavními šiřitelkami těchto zlých sil. Dnes už se lidé ale scházejí především při opékání vuřtů a kvůli zábavě.

Můžete si s dětmi přečíst nějakou pohádku o čarodějnicích, např. knížku "Malá čarodějnice". Zlou ježibabu máme v pohádce "O perníkové chaloupce". Společně si o této postavě popovídejte. Jaké vlastnosti má čarodějnice, jaké má pomocníky, k čemu používá koště, kde bydlí, atd.?

Básničku máme krátkou, s názvem JEŽIBABA:

JEŽIBABA NA KOŠTĚTI,
KOLEM NAŠÍ ŠKOLKY LETÍ.
JÉMINÁČKU, TO JE ŠVANDA,
JEŽIBABĚ KOUKÁ KŠANDA.

Jistě znáte i písničku o Saxaně..... https://www.youtube.com/watch?v=ZNeSt8Hmp1c

Pro ty, kteří si chtějí zkusit výrobu čarodějnického klobouku, přidáváme odkaz https://www.youtube.com/watch?v=MBr-L4rGiUM

Všechny přílohy s tipy na čarodějnické tvoření a omalovánky jsme Vám zaslaly přes Mobilní rozhlas.

Přejeme Vám všem pěkné, i když zatím stále ještě chladnější jarní dny.
Verča a Romča

Veronika Kiššová    26.04.2021

Dobrý den v novém čarodějném týdnu rodiče a děti z Motýlků,

určitě se již brzy uvidíme. Doufáme, že se máte dobře a děti doma nezahálí!

Tento týden si hrajeme a učíme v čarovném duchu a těšíme se na pálení čarodějnic.

Nejlépe dětem tuto jarní tradici připomenete pohádkou „Chaloupka na vršku“.

https://www.youtube.com/watch?v=F0i1sLkqhN4

Celý týden pracujeme s díly pohádky „Malá čarodějnice“(učíme se s ní čarovat, pracujeme se slovy se kterými kouzlí-počáteční hlásky, slabiky, robotí řeč,…):

https://www.youtube.com/watch?v=YlmGiFpEe9E

Pěkné video, jak nekreslit čarodějnici, moc doporučujeme tento seriál pro předškoláky:

https://www.youtube.com/watch?v=fNM1JXbM7cE

Zde si můžete i čarovně a strašidelně zatančit a zazpívat:

https://www.youtube.com/watch?v=zNt2Z1t_GtA

Toto video docela pěkně vysvětluje tradici pálení čarodějnic, budete u toho muset trošku vysvětlovat, ale je to velmi zajímavé:

https://www.youtube.com/watch?v=HHe29Q-jbv0

V příloze najdete kromě pracovních listů a námětů na tvoření také list s nápady, jak si tento den zpestřit a také barevné pracovní listy sudoku-práce s termíny vodorovně a svisle-budeme ve školce také dělat, je to zajímavé cvičení orientace v prostoru. V tom samém duchu také vykreslování dle teček, vznikne zajímavý obrázek.

Pokud by někdo chtěl více pracovních listů a chtěl si sám vybírat, doporučujeme stránky www.veselachaloupka.cz

oddíl pro předškoláky, moc pěkné materiály!

Pokud rádi s dětmi cvičíte a máte rádi inspiraci i on-line cvičení, výborná je stránka na Fb: Mladí supersportovci (BOGI-SPORT). 

Moc se těšíme na pěkné vzkazy a videa od spolužáků, které ve třídě dětem předáme. Pošlete nám také, jak se Vám povedla nakreslit čarodějnice podle videonávodu. Přejeme krásný a kouzelný čarodějný týden! Brzy naviděnou.

Lenka Matúšková    26.04.2021

Krásný dobrý den všem dětem i rodičům. 


Bohužel situace se nevyvíjí k naší spokojenosti a my stále nevíme kdy se s dětmi uvidíme u nás ve školce. 

Tento týden by nás čekal Čarodějnický rej, což je vždy zábava nejen pro děti ale i pro nás.


Posíláme tedy opět pár tipů na zpestření a budeme se těšit na vaše příspěvky.


 


* Pálení čarodějnic - popovidejte si s dětmi o tradicích a zvycích, které se k tomuto svátku vztahují. * Vyrobte si s dětmi pavoučka. Prstovými barvami natřeme dlaně nebo dlaň poté obtiskneme na papír a dolepíme nebo dokreslíme oči, pusinku a můžeme i pavučiny.


* Dále posíláme obrázek malé Čarodějky. Děti si ho mohou zkusit sami rozstříhat podle čar a pak opět zkusit složit zpátky nebo nalepit na papír.


* Další úkol se týká posloupnosti. Na obrázku je 5 černých koček. Zkuste je vystřihnout a poté seřadit od nejmenší k největší nebo naopak.


* Nebo mohou děti dokreslit chaloupku pro čarodějnici a opět se fantazii meze nekladou.


* A abychom jen neseděly, zatancujte si a zazpívejte s Dádou naši oblíbenou písničku Strašidýlko Emílek. (https://youtu.be/jOMYLxPe4aY)Písničky: Čarodějnice 


              Strašidýlko Emílek


Básničky: Čáry máry


               Ježibaby


Veškeré odkazy návody a fotografie najdete opět níže.


No a pokud se vám nepovede upálit čarodějnici, upečte si s dětmi alespoň buřtíky. Mějte se krásně, opatrujte se a my se na Vás budeme těšit. 

Vaše paní učitelky Kačka a Jarmila. 

Kateřina Brantová    26.04.2021

Vážení rodiče a naše milá Kuřátka,

opět vás všechny po týdnu moc zdravíme. Děkujeme za zaslané příspěvky, moc se těšíme na nové fotky nebo videa dětí, které s námi zatím nemohou být ve školce.

V tomto týdnu si připomeneme oblíbenou tradici – „Pálení čarodějnic“.

Ve školce se budeme během pobytu na školní zahradě zabývat rozvojem obratnosti a koordinace pohybů při běhání a zvládání různých překážek. Zopakujeme si jednotlivé části těla a vpravo-levou orientaci na těle. Podpoříme samostatný projev dětí cílenými otázkami, zda se něčeho bojíme a co nebo kdo nám může pomoci. Zaměříme se i na význam samotného pojmu pomoc a ostatní mezilidské morální hodnoty jako je pravdomluvnost, pracovitost, ohleduplnost … Seznámíme se s tradicí „Pálení čarodějnic“, čeká nás rytmizace básně „Čarodějnice“. Při práci s pracovními listy si zopakujeme časovou posloupnost, orientaci v číselné řadě, či rozvoj zrakového vnímání. Postavíme si i strašidelný hrad a manipulací s kostkami budeme trénovat jemnou motoriku.

Náměty na výtvarnou činnost a pracovní listy opět přikládáme v příloze.

Děkujeme za spolupráci, vaše paní učitelky.

Tradice „Pálení čarodějnic“
Význam této tradice spočívá v dodržování tzv. Filipojakubské noci z 30. dubna na 1. května, kdy se zapaluje hranice a nechává se vzplanout hadrová „čarodějnice“. V dávných dobách lidé věřili, že plameny mají nadpřirozené očistné účinky. Kolem zapálených ohňů tančili a přeskakovali je. Tyto činnosti jim měly přinést pevné zdraví a očistit od všeho zlého.

Básnička týdne: Čarodějnice
Letí, letí černý mrak,
Ano, ano je to tak.
Čarodějka v černém hávu,
letí dneska na oslavu.
U ohně si poskočí,
dokola se zatočí.

Náměty na práci s pracovními listy:

PL Označ v řadě jiný obrázek
Zde se zaměříme na rozvoj zrakového vnímání, list je určen pro děti předškolního věku. Mladším dětem můžeme obrázek zvětšit.

PL Ježibaba
Nejprve si připomeneme v jaké pohádce můžeme najít ježibabu, všimneme si jejích charakteristických rysů a necháme děti tužkou dodělat koště. Obrázek si poté mohou děti vybarvit, opět sledujeme správný úchop.

PL Co se přihodilo čarodějnici?
Zde se zaměříme na časovou posloupnost, menším dětem opět můžeme obrázek zvětšit. Nejprve necháme děti samostatně popisovat, co na obrázku vidí. Obrázky si mohou vystřihnout a poskládat vedle sebe v pořadí, jak jdou za sebou. Počtáři mohou obrázky spočítat (1-4) a určit, který je první/poslední v řadě.

PL Králíčci nezůstanou v kouzelnickém klobouku
Pro menší děti je opět vhodné zvolit větší formát, případně lze jednotlivé prvky dětem předkreslit na větší formát papíru a nechat je obtahovat barevnými pastelkami.

PL Strašidelný hrad
Děti mohou obtáhnout hradby podle vytečkované předlohy. Mohou obrázek slovně popisovat, odpovídat na naše otázky (Kde vidíš strašidlo?, Kolik je strašidel, oken? Jsou nahoře/dole?, Co je na dveřích? Kdo bydlí na strašidelném hradě?....) Obrázek si mohou vybarvit podle fantazie.


Tentokrát je písnička spíše na pohyb. Takže si děti pěkně zatančete a mějte super náladu.

Jako výtvarku jsme tentokrát vybrali vystřihovánku. Doufáme, že jste nezapomněly trénovat i stříhání a vybarvování. I to je velmi důležité.

Už se to odloučení chýlí ke konci.

Těšíme se na vás!!!

Dominika Kundrátová    26.04.2021

Vážení rodiče a milé děti,


jelikož jste doma již relativně dlouho, rozhodla jsem se tentokrát poslat pár logopedických cvičení, které vám tu naši školku trochu připomenou. V MŠ na vás (nejen) při logopedických cvičeních vzpomínáme a těšíme se, až se všichni opět setkáme.
Mějte se doma co nejlépe to jde!

Mgr. Veronika Hoffmannová
speciální pedagog, logoped
Dominika Kundrátová    22.04.2021

Vážení rodiče,


dovoluji si Vám opět zaslat několik cvičení zaměřených na logopedii. Vzhledem k tomu, že předškolní děti, mají již pravidelnou logopedii v MŠ, jsou tentokrát cvičení zaměřena především na děti, které musely zůstat s rodiči doma.
Doufám, že Vás bude cvičení opět bavit!
Přeji Vám příjemné dny!

Mgr. Hoffmannová Veronika
speciální pedagog, logoped
Dominika Kundrátová    22.04.2021

Vážení rodiče a naše milá Kuřátka,

moc vás všechny zdravíme, doufáme, že jste zdraví a v pořádku. Děkujeme rodičům předškolních dětí za donesené pracovní listy vypracované v době uzavření naší školky. Tyto materiály jsou pro nás potřebnou zpětnou vazbou. Víme, že situace není jednoduchá a tímto Vám rodičům moc děkujeme za spolupráci. Zároveň věříme, že se i děti mladších ročníků brzy vrátí do školky.
V tomto týdnu se budeme věnovat tématu: „Těšíme se do školy“. Pro naše děti máme připravené činnosti na opakování barev, seznámení s geometrickými tvary, orientaci v číselné řadě, procvičování vpravo-levé orientace na ploše i v prostoru. Budeme sledovat správný úchop tužky nebo pastelky. Také budeme v rámci rozvoje sluchové diferenciace opět rytmizovat, rozkládat slova na slabiky a určovat první slabiku či hlásku. Zopakujeme si názvy jednotlivých částí těla a připomeneme si význam dodržování správných hygienických a společenských návyků. Naši předškoláci si připomenou znalost svého jména, příjmení, adresy bydliště i případně školy, která je v místě, kde žijí. Vnímáme pravidla společenského soužití ve třídě a význam slova spolupráce a pomoc druhému. V oblasti grafomotoriky se zaměříme na uvolňovací cvičení.
Opět přikládáme náměty na činnosti s dětmi.

Děkujeme za spolupráci, vaše paní učitelky.

Básnička týdne - „Do školky se těšíme“
Do školy se těšíme
hodně věcí umíme
1,2,3,4,5 spočítáme všechno hned.
A ta naše abeceda také není žádná věda,
jsme už zkrátka velké děti,
čas opravdu rychle letí.

Správný sed a úchop tužky (pastelky):
Správné psaní (kreslení) je ovlivněno také správným sezením. Sed by měl být pohodlný a stabilní, na celé ploše sedáku, chodidla spočívají celou plochou na zemi, aby bylo možné se o ně pevně opřít. Opěradlo slouží především jako opora beder, nikoliv hrudní páteře, pro volný pohyb horních končetin.
Správné držení tužky – špetkový úchop provádíme tak, že palec drží – prostředníček podpírá - ukazováček je položen lehce shora (lehké položení můžeme motivovat zobáním kuřátek a ukazováčkem na pero lehce poklepeme). Výška držení tužky by měla být 2 cm od hrotu tužky, hrot tužky směřuje k rameni, ruka je uvolněná.


Náměty na práci s pracovními listy:

PL „Děti s geometrickými tvary“ – tento pracovní list můžeme využít na opakování jednotlivých částí těla, při pojmenování ukážeme na obrázku a poté na sobě. Seznamujeme se či opakujeme znalosti o geometrických tvarech, nejprve dětem vysvětlíme rozdíly mezi jednotlivými tvary, poté necháme děti pracovat podle našich instrukcí (např. vybarvi zeleně všechny trojúhelníky…). Při tomto zadávání můžeme zopakovat barvy a hlavně sledujeme správný úchop pastelky. Šikovní počtáři mohou spočítat všechny trojúhelníky, čtverce …. .

PL „Číslice“ - snažíme se zorientovat v číselné řadě (1-5), kolik je dětí ve skupinkách? Mladším dětem pomáháme. Děti si mohou zkusit vyjmenovat jména dětí se kterými chodí do školky a ukazovat „To je Péťa…..“ Při vybarvování sleduje správný úchop i sezení.

PL „Pojmenuj věci“ – děti pojmenují věci na obrázku. Které z nich budou potřebovat do školy? Vytleskají názvy předmětů, určují počet slabik. Snaží se vytvářet věty s použitím slov z obrázku. Jednotlivé předměty mohou vybarvit a určit začáteční slabiku.

PL „Kruh“ – uvolňovací grafomotorické cvičení, obtahujeme vyznačený kruh několikrát pastelkou nebo tužkou, pokud nejde zkoušíme nejprve na větším formátu. Sledujeme správný úchop a uvolnění ruky.

PL „Zapiš do řádky geometrické tvary“ – toto cvičení je určeno pro předškolní děti, pokud se nedaří nevadí, postačí zvolit větší formát a méně tvarů.


Námět na výtvarku najde také v příloze. Tato výtvarná činnost je perfektní pro dechové cvičení (rozfoukání tuše), nebo lze také udělat jako uvolňovací cvičení. Děti si vezmou do ruky tužku, s uvolněným zápěstím malují po čtvrtce různé čáry, ideálně jedním tahem. Následně vybarvují různými barvami. Vhodné i pro trénink barev.

Dominika Kundrátová    22.04.2021


Dobrý den milé děti a rodiče, 

opět se s Vámi vítáme v novém týdnu a novým tématem: Zvířata ve volné přírodě.

V minulých týdnech jsme se věnovaly zvířátkům domácím a hospodářským. Zvířátkům u vody (zopakujte si s dětmi, kde jaké zvířátko žije - ryba ve vodě, pták na stromě, aj).

A nyní se budeme věnovat zvířátkům v lese a na louce.

Žijící na stromech - veverka, netopýr, ptáci - sova, datel, sojka, bažant, aj.

Žijící v lese - větší druhy - prase divoké, srnka, jelen, medvěd

                   - menší druhy - liška, zajíc, jezevec, ježek, žáby, hadi, ještěrky, slimáci, hlemýždi, drobný hmyz - pavouk, mravenec, vosa, roháč, klíště

Trénujte s dětmi větší/menší . Hra se slovy: Je větší medvěd nebo mravenec?

Kde bydlí zvířátka (mravenec - mraveniště, šnek - ulita, zajíc, liška - nora, ptáci - hnízdo, včela - úl, veverka - dutiny stromů aj.)

V létě se zvířata o sebe postarají sami, v zimě zároveň pomáhají lidé - potrava v krmelcích. O zvěř se stará myslivec ( hlídá a reguluje počty zvířat). Hajný se stará i o stromy a rybníky v lese.

Popovídejte si také o potravě zvířátek (ještěrka - pavouci, brouci, ptáci - červi, brouci, ježek - hmyz, žížaly, srna - byliny, tráva, prase divoké - všežravec - tráva, ořechy, hmyz)

Na loukách, mezích můžeme pozorovat různé druhy létavého a nelétavého hmyzu - mravence, berušky, kobylky, pavouky, včelky, čmeláky, motýly. Potkáváme šneky a hlemýždě, ještěrky a hady (plazy se v létě vyhřívají na kamenech).Na loukách se pasou srny, jeleni. 

Zazpívejte si s dětmi píseň: Na tý louce zelený, běží liška k Táboru, Máme rádi zvířata

Cvičení:

V noci sova létá, houká,

ve dne spí a špatně kouká.

(běh s „máváním křídly", dřep, ruce připažené, mhouření očí).

Tento týden nám prosím namalujte nějaké volně žijící zvířátko, které se vám líbí. ( např. včelka, zajíc, veverka, jelen)

Nápad na výlet: Pesopark Uhřiněves - děti zde mohou vidět domácí i volně žijící zvířátka a dá se tam jezdit na kole :)

(V příloze opět zasíláme grafomotorická cvičení, omalovánky, hádanky a další)

Mějte se krásně a nezlobte maminky s tatínky. Moc se na vás všechny těšíme.

Markéta a MíšaMichaela Radlová    21.04.2021

Ahoj Berušky, dobrý den milí rodiče,
protože si tento měsíc "povídáme" o zvířátkách, tak nás tento týden budou zajímat ta zvířátka, která jsou vám úplně nejblíž. A to vaši domácí mazlíčci.
-děti mohou nakreslit vašeho domácího mazlíčka, nebo jakékoli jiné domácí zvířátko, zkuste dát dětem voskovky a konečnou práci přemalovat vodovkami
-namalovat klubíčka pro kočičku (viz. obrázek) tak, že bude mít každé klubíčko jinou barvu a bude jinak velké. Děti by měly vědět, které klubíčko je nejmenší a které největší.
-pro velký úspěch posíláme i pohádku https://youtu.be/Ph0hzjLMbJw
-a jako vždy nějakou písničku https://youtu.be/hqukPkgqkv8
-pokud se nám venku konečně ukáže sluníčko, tak zkuste s dětmi nakreslit panáka a také si ho zaskákat
Všechny úkoly jsou samozřejmě dobrovolné, ale budeme moc rády, když se nám pochlubíte fotkou, či videem na Fcb.
Také moc děkujeme za obrázky i další vzkazy pro nás, i pro ostatní děti, všechny jsme vystavily na plot u našeho "beruškového" hřiště. A pokud budete chtít, noste další, určitě je tam přidáme.
Mějte se moc krásně a brzy na viděnou
Jarmila a Kačka 
Jarmila Szábová    20.04.2021


Dobrý den rodiče, ahoj milé děti,

moc vás všechny zdravíme a posíláme inspiraci dětem, které jsou zatím doma. Pevně věříme, že se k nám ve školce brzy přidáte :) Připravili jsme vám s dětmi malé překvapení, aby vám doma nebylo smutno. Moc na vás myslíme.
mrkněte na odkaz:


Tento týden si povídáme o planetě Zemi. V odkazu opět najdete tipy, co můžete doma dělat. Najdete tam pracovní listy, legendu o vzniku vesmíru, tip na výrobu vesmírné rakety nebo pohádku, do které můžete vstupovat a mnoho dalšího :)
Mějte se moc pěkně a brzy se budeme těšit na viděnou.

Katka, Radka a předškoláci z Ještěrek

odkaz na disk:

 
Kateřina Benedová    20.04.2021
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace