Zápis 2021/2022

Zápis 2021/2022 do Mateřské školy Praha 10, Horolezecká 912. K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bylo podáno 122 žádostí o přijetí. V souladu s § 34 školského zákona bylo přijato 45 uchazečů s místem trvalého pobytu do běžných tříd.

Poslední nejmladší přijaté dítě je narozené dne 1.1. 2018. Mladší děti nebyly přijaty.

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno dne 28.5. 2021 poštou.

Rozhodnutí o přijetí si, prosím, vyzvedněte dne 2.6. 2021 od 9.00 do 12.00 hodin. Vstupujte z ulice Horolezecká - vraty pro zásobování.

S sebou přineste dokumenty k doložení trvalého bydliště.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace