Informace pro rodiče k zahájení provozu od 12.4. 2021

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády bude provoz MŠ zahájen dne 12.4.2021 pouze pro děti, které mají povinnou předškolní docházku.

Pro mladší děti a nepřihlášené předškolní děti k docházce bude výuka i nadále probíhat distanční formou.

Informace k provozu školy:

Provoz školy bude zajištěn v každé třídě od 7:00-16.30 hodin

Děti budou rozděleny do skupin (po max.15): Přihlášené děti budou rozděleny do tříd Ještěrka, Motýlek a Žabička. Jmenné seznamy budou vyvěšeny na dveřích.

S sebou: Batoh s pitím, 1 ks chirurgické roušky a náhradním oblečením, který si vždy odnesete domů. Oblečení a obuv přizpůsobte aktuálnímu počasí, budeme co nejvíce venku.

Informace k testování:

Pro děti i pedagogy bude povinné testování na COVID (pondělí, čtvrtek).

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci nebo karanténu minimálně v rozsahu podle opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp).

Pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude otestován 1. den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování (pondělí, čtvrtek).

Test bude předán a vyhodnocen zaměstnancem naší školy.

Při příchodu počítejte, prosím, s časovou rezervou (vyhodnocení testu trvá 15 minut).

Při čekání na výsledek testu na školní zahradě je zakázáno využívat herní prvky.

Dodržujte také bezpečné rozestupy.

 

Proces testování – LEPU test:

 

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.

2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.

3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu, rozbalí a připraví všechny komponenty.

4. Testovanému provádí samo odběr dle pokynů rodič nebo pověřená osoba: Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku (viz instruktážní video). 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samo odběru.

5. Dle pokynů dohlížející osoby každý zástupce dítěte

- otevírá vyhodnocovací kartu,

- vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),

- odstraňuje lepicí proužek,

- dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku

- rodič otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu, lehce přimáčkne a s dítětem odejdou na zahradu.

 

6. Po uplynutí 15 minut, které si doprovázející osoba dítěte měří sama, se dostaví pro výsledky testu.

7. V případě negativního výsledku vejde rodič s dítětem do školky a připraví ho k předání učitelce.

V případě pozitivního testu dostane rodič potvrzení o výsledku, odchází domů a kontaktuje svého pediatra nebo hygienickou stanici.

 

Ředitel školy nemá oprávnění vybírat či měnit způsob testování. Testovací sady byly distribuovány MŠMT a schváleny MZ ČR.

 

Pokud dítě vykazuje tyto příznaky, nebude přijato k docházce do MŠ:

 

- zvýšenou tělesnou teplotu

- suchý kašel

- dušnost

- zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

- ztrátu chuti a čichu

- bolest v krku

- bolest svalů a kloubů

- rýmu / ucpaný nos

- bolest

Během prezenční výuky bude sledován zdravotní stav dětí. V případě výskytu těchto symptomatických příznaků bude dítě umístěno do izolace a bude mu poskytnuta rouška. Zákonní zástupci budou ihned informováni a musí neprodleně zajistit vyzvednutí dítěte.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace