Mateřská škola, Praha 10, Horolezecká tel: +420 274 862 173 e-mail: mshorolezecka@gmail.com webmaster: Václav Nádvorník

MŠ Horolezecká


Nová třída

Hřiště školky


Adresa:
Horolezecká 912
102 00 Praha 10
GPS: 50°3'6.700"N, 14°32'39.897"E


Kontaktní informace:
Telefon / záznamník: +420 274 862 173
Mobilní telefon: +420 605 190 752
Telefon hospodářka/školní jídelna: +420 734 445 741
E-mail: mshorolezecka@gmail.com

Datová schránka: cu6acq9


Informace o škole

Název školy:Mateřská škola, Praha 10, Horolezecká 912

Zřizovatel: Městská část Praha 15, Boloňská 478, Praha 10

IČ: 47 61 04 25

Ředitelka školy Bc. Gabriela Tvrdková

Zástupkyně ředitelky školy Marta Němečková

Adresa sídla:Horolezecká 912, Praha 10, PSČ 102 00

Telefon / záznamník: +420 274 862 173

Mobilní telefon: +420 605 190 752

Telefon školní jídelna: +420 734 445 741

IČ: 62930591

IZO: 107504421

Datová schránka: cu6acq9

Provoz: 6.30 – 17.00 hodin

Úhrada školného: Nejpozději do 15. dne v měsíci.

Výše školného: 600,- Kč

Číslo účtu:
platba školného 2000899369/0800
úhrada stravného 30015-2000899369/0800


Základní režim dne

6.30 – 8.30 příchod dětí do MŠ, ranní filtr, volné hry dětí
8.30 – 9.00 ranní cvičení
9.00 – 9.30 svačina
9.30 – 10.30 řízené činnosti a aktivity dětí, řízené pedagogickými pracovníky
10.30 – 12.00 příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena
12.00 – 12.45 oběd a osobní hygiena dětí
12.45 - 14.15 spánek a odpočinek dětí
14.15 – 15.45 svačina, hygiena
15.45 – 17.00 odpolední činnosti (cvičení, hudební a výtvarná činnost, hry, pobyt venku atd..), volné hry dětí ve třídě nebo na zahradě MŠ

Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Dítě může chodit do MŠ na celý den, nebo jen na dopoledne s obědem. Děti přicházejí do MŠ do 8.30 hod. Pozdější příchody dohodnou rodiče s učitelkami předem.

Způsob omlouvání dětí

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte:
- osobně ve třídě učitelce
- telefonicky na čísle 274862173.
Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době od 6.30 do 8.00 hodin v daný den, jinak bude oběd i odpolední svačina automaticky započítán.


Obecná charakteristika školy

Mateřská škola Horolezecká se nachází uprostřed sídliště Hostivař v Praze 10. Objekt školy je rozčleněn na čtyři pavilony a vzdělávání zde probíhá v šesti třídách (5 celodenních tříd běžného typu, 1 speciální celodenní třída pro děti s vadami řeči). Provoz ve škole byl zahájen v roce 1976.
Komplex naší mateřské školy, jenž byl rekonstruován v roce 1996, je ve velmi dobrém technické stavu. Jednotlivé třídy ve škole mají dvě místnosti využívané jako herny, jídelny a ložnice, jednu menší místnost pro tvořivé hry dětí, samostatnou šatnu, sociální zařízení a kabinety. Třídy jsou vybaveny nábytkem, množstvím didaktických hraček, učebními i speciálními pomůckami. Součástí tříd je také bohatě vybavená dětská i učitelská knihovna. Rozloha a členité prostředí tříd vytváří příznivé podmínky pro skupinové i individuální hry a činnosti dětí s respektováním jejich individuálních potřeb. Je ponechán dostatečný prostor pro spontánní hry. Prostory školy umožňují vytváření pracovních center i míst pro odpočinek nebo rušnější pohybové aktivity.
V rámci areálu školy se nachází rozlehlá udržovaná školní zahrada se vzrostlou zelení a účelovým vybavením, která poskytuje velmi dobré podmínky pro pobyt dětí venku.
Pro děti poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu dle příslušných předpisů. Pitný režim je dostatečně zajištěn. Individuální potřeba odpoledního spánku dětí je zohledněna. Ve škole jsou velmi dobré světelné a tepelné podmínky.


V souladu se zákonem Ministerstva zdravotnictví č. 108/2001 Sb. (hygienické požadavky na prostory) lze přijímat do školy maximálně 154 dětí. V pedagogické a odborné způsobilosti budeme nadále provozovat speciální třídu pro děti s vadami řeči.

Mateřskou školu navštěvují děti od tří do sedmi let a většina bydlí v obci.

Snažíme se, aby spolupráce s rodiči byla otevřenější, aby tím zmizela bariéra, která vzniká mezi nimi a učitelkami. Rovněž věříme, že i spolupráce s dalšími partnery (MÚ, PPP, SPP, ZŠ....) bude stále méně formální, otevřenější a nesena hlubším zájmem o předškolní výchovu vůbec.