Mateřská škola, Praha 10, Horolezecká tel: +420 274 862 173 e-mail: mshorolezecka@gmail.com webmaster: Václav Nádvorník

MŠ Horolezecká


Nová třída

Hřiště školky


Adresa:
Horolezecká 912
102 00 Praha 10
GPS: 50°3'6.700"N, 14°32'39.897"E


Kontaktní informace:
Telefon / záznamník: +420 274 862 173
Mobilní telefon: +420 605 190 752
Telefon hospodářka/školní jídelna: +420 734 445 741
E-mail: mshorolezecka@gmail.com

Datová schránka: cu6acq9


Školní jídelna

Školní jídelna

DŮLEŽITÉ INFORMACE K PLATBÁM ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

Datum: 01.09  Zadal: Autor příspěvku: Svobodova   Kategorie: Školní jídelna   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Platby stravného a školného:
- vždy nejpozději do 15. dne příslušného měsíce!

STRAVNÉ
Číslo účtu: 30015 - 2000899369/0800
dětí 3-6 let ve výši 800,- Kč/měsíčně
děti 7 let ve výši 880,- Kč/měsíčně
Stravné se hradí zálohově, případně lze individuálně (na telefonický či e-mailový dotaz u vedoucí ŠJ – kontakt: 734 445 741, sj.horolezecka@email.cz) sdělit po uzávěrce aktuálního měsíce (po 5. dni v měsíci) předpis stravného na budoucí měsíc. Podrobné informace ke stravování najdete v Provozním řádu ŠJ (nástěnky, web MŠ).

ŠKOLNÉ
Číslo účtu: 2000899369/0800
- ve výši 600,- Kč/měsíčně

Povinnost platit školné se týká těchto věkových kategorií:
děti, které v daném školním roce dovrší věk 3-5 let
Obdobím školního roku je 1.9.-31.8. daného kalendářního roku.

Děti, které v daném školním roce dovrší věk 6 let jsou od platby školného osvobozeny.


Možné způsoby úhady školného a stravného:
BEZHOTOVOSTNĚ: - na příslušný účet pro školné či stravné, uvádějte vždy VS
HOTOVĚ: v úředních hodinách v kanceláři hospodářky MŠ (vstup vedle vchodu do třídy Kuřátko). Hotovostní úhrady lze přijímat z důvodu provádění měsíčních uzávěrek vždy až po 5. dni v měsíci!
Variabilní symbol pro bezhotovostní platby: stejný jako u stravného (uveden u jména Vašeho dítěte v přihlášce ke stravování – VS.) V případě zřízení trvalého příkazu datem poslední platby bude 6. měsíc daného školního roku.

Variabilní symbol zůstává po celou dobu docházky dítěte do naší MŠ stejný - nemění se ani s přechodem do jiné třídy

Odhlašování stravného
Odhlašování dětí provádějte výhradně přes kontakty na pedagogický personál MŠ, tedy následující formou:
- písemně: do sešitů omluv umístěných v šatnách dětí
- osobně: na třídách paní učitelce
- telefonicky: mobil MŠ - 605 190 752
pevná linka - 274 862 173 (+ záznamník)
Nejpozději však do 8,00 h ráno daného dne !!! Z provozních a finančních důvodů není možné dítě odhlásit po stanoveném čase – strava je již připravována. Na pozdější omluvu nebude brán zřetel a dítěti bude započítána celodenní strava.

Přeplatky školného i stravného jsou vraceny dvakrát ročně, a to na konci kalendářního a školního roku.

Počet příspěvků: